(ηαθ. φωνή) самообольщаться.


(ηαθ. φωνή) самообольщаться.
[афтарэскиа] ουσ. Θ. самодовольство.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.